2020-10-15

Tavoitteena ympäristökuormituksen pienentäminen

Kuluvan vuoden aikana Standby on kiinnittänyt osaltaan entistä enemmän huomiota ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä hiilijalanjälkensä pienentämiseen.

Esimerkiksi kaikki yritykseen hankittavat ajoneuvot ovat joko sähkö- tai hybridivoimanlähteillä varustettuja.

Kuluvana vuonna on kiinnitetty sekä myös tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota muovin käytön vähentämiseen sekä tuotteiden pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi W3 valopaneeleiden osat alihankkijoilta toimitetaan nyt entistä suuremmissa pakkauksissa, kuljetuspäästöjen ja pakkausmateriaalin määrän vähentämiseksi.

Kiinnittämällä aktiivisesti huomiota toimintatapoihin ympäristökuormituksen vähentämiseksi pystytään askel askeleelta tekemään pieniä toimenpiteitä, joilla kuormitamme entistä vähemmän ympäristöä.