Ympäristö

Tuotteemme perustuvat elinkaariajatteluun, joka huomioi tuotteen ympäristövaikutukset koko sen elinkaaren ajan. Liiketoiminnassamme pyrimme jatkuvasti minimoimaan ympäristövaikutukset sekä suojelemme ympäristöä täyttämällä lakien ja säädösten sekä muut ympäristövaatimukset. Pyrimme siihen, että myös toimittajamme täyttävät vastaavat ympäristövaatimukset. Sitoutamme työntekijämme ympäristöasioihin koulutuksella ja avoimella keskustelulla. Standby on ISO14001:2015 ympäristösertifioitu yritys.