Hyväksyntämääritelmät

Selvitämme tässä yksinkertaistettuna mitä valaisimien hyväksynnät tarkoittavat.

ECE R65
ECE R65 on hyväksyntä EU alueella käytettäville ajoneuvojen varoitus- ja hälytysvalaisimille. Se määrittää useita valaisimelta vaadittavia arvoja kuten valaistusalue, valon väri, intensiteetti ja taajuus. Hyväksynnässä on määritelmät 360-asteen valaisimille (kattomajakat- ja paneelit) ja suunnatuille valaisimille (esim. puskuriin sijoitettavat varoitusvalot). Saadakseen hyväksynnän valaisimen on täytettävä määritellyt minimi arvot. Tämä hyväksyntä on pakollinen ajoneuvoissa käytettäville varoitus- ja hälytysvalaisimille.

Luokka I
ECE R65 jaettu kahteen luokkaan. Luokka I vastaa yö-käyttöön tarkoitettua valaistusta.
Luokka II
Luokka II määrittää valaisimen käytettäväksi sekä päivä- että yö-käytössä. Valaisimen valaistustehoa on pystyttävä vaihtamaan päivä- ja yö-valaistustehojen välillä.

ECE R10
EU-standardi ajoneuvoissa käytettävien sähköisten laitteiden EMC (sähkömagneettinen häiriö) -tasolle. EMC hyväksyntätason on oltava riittävä, jotta sähköinen laite ei aiheuta häiriöitä muille ajoneuvossa käytettäville sähköisille laitteille. Kaikille Standby-tuotteille on tehty tarvittavat standardien mukaiset EMC-testaukset.

ECE R6
EU-standardi suuntamerkkinä käytettäville valaisimille. Valaisimen on täytettävä useita eri valaistukseen liittyviä arvoja, jotta se voidaan hyväksyä suuntamerkkinä käytettäväksi valaisimeksi.

ECE R7
EU-standardi jarruvaloksi. Valaisimen on täytettävä useita eri valaistukseen liittyviä arvoja, jotta se voidaan hyväksyä jarruvalona käytettäväksi valaisimeksi.

ICAO
Standardi lentokentillä käytettävistä laitteista ja niiden osista, kuten varoitusvalaisimista. Eroja R65 hyväksyntään on mm. valaistustaajuudessa ja valaistusalueessa.