Arkiv: november 2006

2006-11-24

”Incident Messaging System” för England

Standby har levererat en ny typ av kompakta takbågar till ett portabelt varningssystem i England. Systemet används för att varna och informera allmänheten vid olika olyckor, t ex översvämningar och luftföroreningar. Bågen är endast 70 cm bred och har magnetfästen, 2 LED framåt, 2 LED bakåt samt även 2 högtalare, (120dB). En är riktad framåt

Läs mer

2006-11-14

Designskydd klart för vår nya miljöbåge

Miljöbågen som f n utvecklas och kommer att lanseras under hösten 2007 har vi nu fått det registrerade designskyddet för. Bågen kommer att på flera viktiga plan förbättra prestanda mot jämförbara produkter, bl a väsentlig bränslebesparing. Läs mera om utvecklingen framöver…

Läs mer