2007-06-18

Sirénförstärkaren S09 väl mottagen.

Den nya sirénförstärkaren S09 har sedan introduktionen under våren lockat ett flertal kunder. Den är i digitalt utförande och finns i utföranden med och utan PA-anläggning respektive CAN-Bus för bekväm styrning av funktioner t ex från Standbys styrsystem SE04. Förstärkaren som är typgodkänd kan programmeras med alla önskade ljud och innehåller också ett litet styrsystem för styrning av t ex några halogen- och LED-ljus. Flera kunder har redan nyttjat möjligheten att därmed kunna rationalisera i sina installationer.