2018-06-18

EVAM Transmit – det digitala varningssystemet

Vi har inlett ett samarbete med H&E Solutions som utvecklar EVAM Transmit, ett digitalt varningssystem för utryckningsfordon. Vi kommer under hösten att börja sälja detta system då det är färdigt för marknaden.

EVAM Transmit förbättrar framkomligheten för utryckningsfordon och gör det säkrare att ta sig fram i trafiken genom att göra bilisterna i närheten av utryckningsfordonet uppmärksammade på fordon i utryckning.

En kompakt radiosändare monteras enkelt i utryckningsfordonet. Vid aktivering skickas ett ljud- och textmeddelande till bilisterna i närområdet. Meddelandet uppmärksammar bilisten på den förändrade trafiksituationen oavsett om radion är på eller inte. Det fungerar även om annan typ av media är uppkopplat via bilens ljudsystem.

EVAM Transmit anpassar sig till olika situationer i trafiken per automatik. Vid integrering med blåljus sker aktivering av meddelandet då föraren aktiverar blåljus.

Påkallar fri väg – EVAM Transmit förbättrar trafiksäkerheten, framkomligheten och förkortar utryckningstiden. Bilisterna ges en förvarning om minst 10 sekunder.

Mer information om EVAM Transmit kommer under 2019.