2018-09-27

Nya möjligheter för fordonsparken med Standby Connect

Special- och utryckningsfordon körs intensivt och det belastar bilens komponenter och system hårt. Därför sparas både pengar och tid, om man får reda på hur bilen mår i tid och därmed kan åtgärda fel innan det är försent.

Med Standby Connect installeras en hårdvara i bilens OBDII-uttag och du kan med olika användarbehörigheter bland annat se bilens felkoder, serviceintervall och status på batteri. Utöver detta får du information om körbeteenden, var fordon befinner sig i realtid samt körda rutter. Standby Connect fungerar oberoende av fordonsmärke och kan med fördel därför användas för hela fordonsparken. Det skapar enkelhet och mer tydlighet för alla inblandade.

Läs mer om Standby Connect här.