2019-12-17

God jul och gott nytt år till vårt klimat!

Vi vill tacka alla våra kunder och samarbetspartners för ett bra samarbete under året! Nu ser vi fram emot en trevlig jul- och nyårshelg och vill samtidigt önska God jul och ett gott nytt år till vårt klimat!

Vi har under 2019 blivit certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 och vi kommer under 2020 att arbeta vidare med vår miljöpåverkan när det gäller hela organisationen. Vi kommer börja med att minska våra flygfrakter för inkommande material samt att minska vårt plastemballage i våra produkter och öka vår service kring återvinning av uttjänta produkter.

Vi har därför i år valt att skänka våra julgåvor till Världsnaturfonden WWF så de kan fortsätta sitt arbete med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

I mellandagarna 27-30 december har vi stängt. Under dessa dagar har vi en jourtelefon öppen för ärenden rörande stillastående utryckningsfordon. Var vänlig ring 0520-50 94 88.

Vi finns på plats igen 2 januari 2020.