2020-03-20

Viktig information till besökare, kunder och partners till Standby

Det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen COVID-19, fortsätter att spridas och Världshälsoorganisationen (WHO) har satt den globala riskbedömningen till mycket hög.

För att inte utsätta Standby:s medarbetare och partners för onödiga hälsorisker, samt att ej bidra till ökad spridning av viruset, har vi etablerat riktlinjer och restriktioner avseende våra tjänsteresor och besök.

  1. Vi ställer nu in våra planerade fysiska besök fram till den 15 april.
  2. Besök tar vi enbart emot efter överenskommelse och man skall vara symptomfri och inte vara föremål för någon karantän på sitt eget företag.

Vi kommer dock att finnas tillgängliga på e-post, telefon och teams/skype. Leveranser går ut som vanligt och vi gör allt för att upprätthålla fullgod support till våra partners och kunder.

Standby följer utvecklingen kontinuerligt och våra riktlinjer gäller tills vidare. Vi är tacksamma för er förståelse och hoppas att vi trots allt kan upprätthålla ett bra samarbete.