2020-03-25

Standby i Finland i 10 år

I april 2020 firar vi att vårt dotterbolag Standby Oy Ab har funnits i Finland i 10 år. Under åren har vi deltagit i många intressanta projekt där vi har fått erbjuda vår kunskap och produkter till myndigheter och den privata sektorn.

Vår verksamhet har alltid baserats på kundorienterad service och detta kommer fortsättningsvis vara en mycket viktig del för oss.

Stort tack för alla dessa år och vi ser fram emot ett gott samarbete även i framtiden.