2020-04-27

Information om coronaläget hos Standby

Coronaviruset, som orsakar sjukdomen COVID-19, fortsätter att spridas och Standby följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att inte utsätta Standby:s medarbetare och partners för onödiga hälsorisker, samt att ej bidra till ökad spridning av viruset, förlänger vi våra tidigare restriktioner till och med maj ut om inget annat anges.

  1. Vi gör inga fysiska besök till våra kunder, partners under denna tid.
  2. Besök tar vi enbart emot efter särskild överenskommelse och man skall vara symptomfri och inte vara föremål för någon karantän på sitt eget företag.

Vår verksamhet pågår för övrigt som tidigare och vi finns fullt tillgängliga på e-post, telefon och teams/skype. Leveranser går ut som vanligt och vi gör allt för att upprätthålla god support till våra partners och kunder.

Då flertalet av våra mässor är inställda, så läs gärna vårt nyhetsbrev, samt följ oss på sociala medier om vad som händer och sker framöver.

Vi är tacksamma för er förståelse och hoppas trots detta att vi kan upprätthålla en god kontakt framöver.

Ta väl hand om er i en tid som denna!