2020-06-23

Ny produkt: CS25 Styrsystem ersätter Mini Blå

Nu introducerar vi CS25 Styrsystem; ett nytt styrsystem som är en uppdaterad version av vårt populära Mini Blå.

CS25 Styrsystem är ett komplett styrsystem för att styra den grundläggande varningsutrustningen. Med hjälp av extra tillbehör kan man även utöka systemet för att få med mer avancerade funktioner. CS25 finns till 12 och 24 V samt med eller utan PA-funktion.

Systemet kan i grunden styra en ljusramp, riktade varningsljus framåt, bakåt, samt sidoarbetsljus, helljusblink och sirén/mikrofon (med PA). Systemet övervakar även fordonets batteristatus för att undvika onödig batterianvändning.

Läs mer om CS25 här.