2020-10-01

Uppdaterat Standby Connect ger nya möjligheter

Standby Connect är en webbaserad tjänst för fordonsadministration som ger dig kontroll och överblick av din fordonsflotta.

Med Standby Connect får du ordning och reda och informationen samlad på ett ställe. Tex vilken organisation fordonet tillhör, hur fordonet mår, få påminnelser när det ska servas och besiktas, hur fordonet körs, var det befinner sig och genom analys kunna utvärdera nyttjandegrad, körbeteende, miljöpåverkan och därigenom kunna kapa kostnader.

Standby Connect fungerar oberoende av fordonsmärke och kan med fördel användas för hela fordonsparken. Det skapar enhetlig hantering och överblick av fordonspaken.

Läs mer om Standby Connect här.