2020-12-01

Ny produkt: T4 Touchpanel

T4 Touchpanel – optimerad kombination av touchpanel och hårda knappar.

Nu lanserar vi vår nya T4 Touchpanel som är en egenutvecklad panel för specialfordon. Vi har under utvecklingen tagit till oss alla de tuffa krav som ställs på användning, säkerhet och funktion.

Panelen är med sin smidiga storlek uppbyggd för att passa de flesta olika fordon och har en 4-tums skärm med tydliga symboler. Symboler kan bytas efter kundens behov, vilket ger en större flexibilitet vid byggnation av färre antal fordon. På skärmen finns en overlay som gör att man hittar rätt knapp lättare och ger en mer säker användning under färd.

Läs mer på: www.standby.eu/sv/produkter/t4-touchpanel/