2021-04-13

Miljömål 2020 för våra transporter uppnått

Standby eftersträvar att minska vår miljöpåverkan och under 2020 har vi uppnått ett av våra miljömål med att minska andelen CO2-utsläpp från flyg och båttransporter från våra leverantörer. Det uppsatta målet var att minska med minst 3,2%, vilket vi nådde med god marginal.

Situationen med Corona har påverkat, men främst ökat fokus på vad vi har på lagerhyllan, samt mer effektivt arbete med säljprognoser, samt avrop från våra leverantörer. Vi känner oss ej nöjda med det, men helt klart ett steg i rätt riktning.

(Photo by Dylan McLeod on Unsplash)