2021-10-19

Ökad säkerhet med Battery Management System

Med vårt nyutvecklade Battery Management System (BMS) säkerställer vi att det finns ström i fordonet och förlänger livslängden på batterierna, samt bidrar till en bättre hållbarhet och miljö.

Idag används ofta spänningsövervakning i fordonet, men med BMS mäts strömmar på ett mer avancerat sätt. Därmed kan aktuell batteristatus visas, samt den faktiska tiden till tomt batteri. Vid låg nivå stänger systemet också ner förbrukare så att risk för stillestånd elimineras. Det fungerar helautomatiskt och sköter sig på egen hand.

Systemet består av en CAN-Charger och en ABMU, som fungerar ihop med Standby:s samtliga SE05-styrenheter.

Läs mer om systemet här.