2022-05-20

Forskning tillsammans med VTI 

Standby utför forskning och en studie tillsammans med VTI för att undersöka förarbeteende och förståelse för utryckningsfordon. En stor del av studien handlar om hur man uppfattar olika typer av signalering och blinkmönster när utryckningsfordon närmar sig bakifrån eller när man närmar sig en olycka på plats. Resultatet skall hjälpa oss att ge utryckningspersonal en säkrare arbetsplats.