Styrsystem

Styrsystem med CAN-Bus gränssnitt med mycket hög tillförlitlighet. Konstruerade och tillverkade i enlighet med gemensamma fordon standarder. Möjliggör styrning av en oändlig mängd olika funktioner i ett fordon.

Mini Service Styrsystem

CAN-Busbaserat styrsystem utformat för att styra all efterhandmonterad utrustning i ett fordon.

Mini Buss Styrsystem

Mini Buss Styrsystem