Försäljning och reflektion efter första kvartalet

Vi har nu passerat första kvartalet och Standby gör en stark inledning på året och försäljningen ser något bättre ut än väntat. Vi har kommit i gång bra med serieleveranser till polisen i Danmark, Norge och flera av de projekt som det arbetades med under 2020 nu är klara. För övriga utrycknings- och specialfordon har det också börjat på en bra nivå, men här ser vi en något större påverkan av världsläget, samt att vi ej kan vara ute och träffa våra kunder som vi önskar.

Med anledning av läget som råder i världen och att vi befinner oss mitt i en pandemi, ser vi tyvärr allt längre ledtider på elektronikkomponenter. Det är främst halvledar-bristen i världen som ger konsekvenser, men genom god framförhållning med beställningar och långsiktiga prognoser, hoppas vi på bästa sätt kunna upprätthålla våra leveranser till er.

Bristen på material skapar inte bara längre ledtider, utan även ökade kostnader i form av transporter, förpackningsmaterial och högre inköpspriser. Detta gör att vi behöver se över vår prisbild där eventuella justeringar kommer att träda in med start den 1 juni 2021. Detta baseras på de artiklar som är direkt påverkade av världsläget, men det gäller ej redan lagda order eller upphandlade avtal.

Standby strävar alltid efter att upprätthålla en god service, rätt produkter där vi hela tiden vill investera i ny innovativ teknik för att anpassa oss till marknadens behov. Vi hoppas att läget i världen stabiliseras och genom en tät dialog med er och våra leverantörer, hoppas vi kunna minimera de utmaningar vi ser.

Vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete, om ni har frågor eller funderingar så finns vi alltid till ert förfogande.

Med vänliga hälsningar
Daniel Tibell
Sälj & Marknadschef