Miljöpolicy

Våra produkter ska baseras på en helhetssyn som beaktar miljöeffekterna under hela dess livstid. Vi ska kontinuerligt sträva efter att minimera miljöpåverkan som vi orsakar som företag och skydda vår miljö genom att följa lagar, förordningar och andra miljökrav. Vi arbetar för att våra leverantörer ska tillämpa liknande miljövård. Vi engagerar alla anställda i miljöfrågor genom utbildning och en öppen dialog.