Styrsystem

Styrsystem med CAN-Bus gränssnitt med mycket hög tillförlitlighet. Konstruerade och tillverkade i enlighet med gemensamma fordon standarder. Möjliggör styrning av en oändlig mängd olika funktioner i ett fordon.

Carat Styrsystem

Carat – ett CAN-bus anslutet manöversystem för specialfordon

SE05 Mini

När extra ingångar behövs

F6 Flasher

Enkel styrenhet för mindre system

Mini Buss Styrsystem

Mini Buss Styrsystem

SE04 Styrsystem

Utgående modell. Ersätts av SE05 Styrsystem.