Standby Connect – effektiv fordonsadministration

Standby Connect är en webbaserad tjänst för fordonsadministration som ger dig kontroll och överblick av din fordonsflotta.

Med Standby Connect får du ordning och reda och informationen samlad på ett ställe. Tex vilken organisation fordonet tillhör, hur fordonet mår, få påminnelser när det ska servas och besiktas, hur fordonet körs, var det befinner sig och genom analys kunna utvärdera nyttjandegrad, körbeteende, miljöpåverkan och därigenom kunna kapa kostnader.

Standby Connect fungerar oberoende av fordonsmärke och kan med fördel användas för hela fordonsparken. Det skapar enhetlig hantering och överblick av fordonspaken.

Webbgränssnitt och app för smidig hantering där du befinner dig och där olika användarbehörigheter styr åtkomst av information.

Koppling mot bilregistret ger automatiserad uppläggning av fordon för minimal administration.

 

Fordonsregister

Centralt register för hela fordonsflottan med sökning och filtrering av samtliga fordon.

Registrets översiktsbild visar tex regnr, biltyp, miltal och servicebevakning.

Fordonsuppgifter hämtas automatiskt från Transportstyrelsen vilket minimerar manuell hantering tex tekniska uppgifter, ägaruppgifter och uppgifter om skatt och avgifter.

Fordonsloggen sparar samtliga händelser kring fordonet.

Fritextfält för varje fordon som ger möjlighet till egna anteckningar.

Man kan enkelt flytta ett fordon från en organisationsenhet till en annan.

 

 

Bevakning

Hela organisationens fordonspark bevakas och ger dig automatisk påminnelse.

Bevakning av besiktning och service.

Direktkoppling till Vägtrafikregistret med automatiska påminnelser för exempelvis:

Nytillkomna fordon, körförbud, Dags för besiktning/ombesiktning, resultat efter besiktning/ombesiktning.

 

 

Kontroll av utrustning eller fordon

Skapa dina egna checklistor som du sen använder för att göra kontroller av utrustning eller fordon.

I appen går du igenom checklistan och bockar av kontrollpunkterna. Utförda kontroller sparas och man får även en överblick på utförda kontroller.

 

 

Fordonspool

Smidig uppsättning.

Enkel administration.

Gör det enkelt för medarbetarna att börja boka fordon

Koppla till nyckelskåp för automatiserad nyckelhantering.

Full koll på bokningsläget och kommande åtgärder.

 

 

Körjournal

Arbeta med valfri körjournal

Automatisk översikt av rutter

Enkel summering på webben

 

 

Miljö och Säkerhet

Uppföljning co2

Beräkning av säkerhet, körekonomi, körbeteende och miljöpåverkan.

Spelkänslan ökar intresset och förbättrar säkerheten

 

Analys

Detta kan ge värdefull information kring er fordonsflotta och dess användning och möjlighet att fatta rätt beslut.

T.ex. hur och när används fordonen? Hur ser nyttjandegraden ut? Har du rätt antal fordon? Hur påverkar man miljön? Vad kan man göra för att minska kostnader?

Analysverktyget ger information om:

  • Fordonsparkens miljöpåverkan
  • Kostnader
  • Körbeteende och säkerhet
  • Fordonens körsträckor och när på dygnet de används.
  • Flottans fordonsslag, tillverkare, ålder och miljöklass.
  • Jämförelse mellan olika enheter.

 

 

Organisation

Skapa din egen företagsorganisation.

Fordonen kan sorteras i avdelningar och kostnadsställen för att ge rätt uppföljning och ansvarsfördelning.

Olika behörighet för olika användare.

Fritt att definiera egna roller och behörigheter för dina användare.

 

 

Skadehantering

Skadeanmälan kan göras via app i mobilen – ta en bild på skadan och skicka rapport.

Skadeanmälan kan även göras via webb.

Fordonsansvarig notifieras om att anmälan inkommit och kan kategorisera och skapa ärende kring skadan.

Skaderapporterna kan enkelt följas upp då de sparas och är enkelt sökbara.

 

 

Kostnadskontroll

Importera kostnader från dina leverantörer.

Kostnadsregistrering och uppföljning.

Registrera återkommande kostnader.

Fördela drivmedelskostnader per fordon.

Registrera och gruppera valfria kostnader.

Exportera rapporter till Excel.

 

 

Karta

Visar fordonens aktuella position på en karta som ger en överblick av var fordonen befinner sig.

 

 

Leverantörsregister

Här lägger man upp de leverantörer man har tex:

besiktningsställen, verkstäder, bränslebolag, bränslekort, avtalshantering.

 

Standby Connect paket Small Medium Large
Användaradministration
Bevakningslista
Fordonsregister
Analys - grund
Fordonskarta
Uppkopplade fordon
Körjournal
Mätarställning
Körbeteende
Organisation
Kostnadsadministration
Checklistor
Avtalshantering
Skadehantering
Vagnparksbevakning uppd Transportstyrelsen + tilläggsmodul + tilläggsmodul
Föraridentifiering + tilläggsmodul + tilläggsmodul + tilläggsmodul

Vi kan även erbjuda andra kombinationer av funktioner. Hör av dig till oss så sätter vi ihop något passar just er verksamhet. Du hittar kontaktuppgifter här.