Godkännande standarder

Beskrivning
Vi förklarar och förenklar vad de godkännande begrepp som används på vår webbsida står för och vad det innebär.

ECE R65
ECE R65 är en framtagen standard inom EU som berör varnings- och utryckningsljus. Detta täcker flera olika egenskaper som en varningslampa har. Så som ljusbild, färg, intensitet och frekvens. Detta gäller 360° runtomstrålande samt riktat varningsljus.
För ett godkännande skall samtliga minimikrav uppfyllas.
Detta godkännande är ett krav på produkter för att få användas som varningsljus på fordon.
Klass I
ECE R65 är även uppdelat i två olika klasser idag. Klass I är den standard för nattläge.
Klass II
Klass II är den standard för dag- och nattläge. Utrustningen skall alltså kunna ställas om för att ändra ljusstyrkan och klara minimikraven.

ECE R10
EU-standard för EMC (Elektromagnetisk kompabilitet). EMC är förmågan hos en elektrisk utrustning att fungera tillsammans med annan elektrisk utrustning utan att medföra några oacceptabla störningar.
Samtliga av våra produkter EMC-testas för att säkerställa att det inte stör ut annan vital utrustning i fordonet.

ECE R6
EU-standard för körriktningsvisare på fordon. Detta godkännande, likt R65, täcker flera olika egenskaper hos varningslampan.

ECE R7
EU-standard för bromsljus på fordon. Detta godkännande, likt R65, täcker flera olika egenskaper hos varningslampan.

ICAO
Standard för godkännande på varningsljus och annan utrustning på flygplatser. Här kollar man på samma egenskaper som för ECE R65 men kraven för frekvens och spridningsvinkel skiljer sig.