WLTP

 

Hur fungerar det?

WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) är ett uppdaterat laboratorietest där man nu frångår NEDC (New European Driving Cycle) som introducerades på 80-talet. WLTP utvecklades för att ge mer verklighetstrogna resultat i testerna då mycket har ändrats inom utvecklingen av fordon och dess teknik.

Den nya testcykeln är uppdelad i fyra olika delar där man gör testet med olika genomsnittshastigheter; låg, medium, hög och extra hög. I dessa delar testas en mängd olika körfaser så som acceleration, inbromsningar etcetera.

 

Hur påverkar det mig?

Ökad tvärsnittsarea och vikt på fordonet beskattas p.g.a. ökade CO2-utsläpp då förbrukningen ökar.

Grovt räknat kan man säga att:

  • 1m² ökad tvärsnittsarea (frontarea) motsvarar ca 10g CO2/km
  • 100kg ökad vikt motsvarar ca 6g CO2/km

För tvärsnittsarean så kommer även aerodynamiken för den monterade extrautrustningen spela roll för förbrukningen. Hur det beräknas och beskattas i praxis inom branschen är dock oklart. För beskattning och annan information hänvisar vi till Transportstyrelsens webbsida.

 

(Foto/mer info: wltpfakta.se)