Tjänster

Inom Connectivity & Services lägger vi fokus på att tillhandahålla rätt mjukvaror till styr och fordonssystem. Över tid ser vi till att mjukvaran fungerar, samt att uppdateringar, utgåvor rullas ut på rätt sätt. Att hålla kundens fordon rullande är vårt motto och med vårt numera uppkopplade Carat Styrsystem kan vi exempelvis uppdatera och felsöka mjukvara på distans.

Med vårt Standby Connect kan användare logga in som ”fleet manager” eller ”work shop” och få reda på körbeteenden, realtidsposition, samt hur bilen mår. Med denna tjänst tar vi ett större helhetsansvar för fordonsflottan och gör ägandet mer kostnadseffektivt över tid.  

Vår höga servicenivå har blivit en signatur för Standby som företag. Att under hela produktens livslängd finnas till hands är en självklarhet för oss.  Vi lägger ner mycket arbete och resurser på vår service- och supportorganisation och jobbar hårt för att kunna agera snabbt och effektivt när det behövs.

Inom området erbjuder vi också utbildningar till våra Service Partners och kunder. Beroende på behov, samt tidigare kunskap, anpassar vi utbildningen efter vad som passar.

Med därmed utökat innehåll av sammankopplade system, mjukvaror och tjänster, har vi ytterligare fokus på att möta morgondagens behov.

Oavsett ambulans, polis, brand eller övriga specialfordon, så hör med oss hur vi kan skräddarsy en lösning som passar er.

Vänligen kontakta oss på 0520-49 44 40 eller support@standby.eu.