Standby Connect

Med Standby Connect erbjuds nya möjligheter att få full kontroll på fordonsparken.

Special- och utryckningsfordon körs intensivt och det belastar bilens komponenter och system hårt. Därför sparas både pengar och tid, om man får reda på hur bilen mår i tid och därmed kan åtgärda fel innan det är försent.

Med Standby Connect installeras en hårdvara i bilens OBDII-uttag och du kan med olika användarbehörigheter bland annat se bilens felkoder, serviceintervall och status på batteri. Utöver detta får du information om körbeteenden, var fordon befinner sig i realtid samt körda rutter. Standby Connect fungerar oberoende av fordonsmärke och kan med fördel därför användas för hela fordonsparken. Det skapar enkelhet och mer tydlighet för alla inblandade.

Standby Connect är en molntjänst där vi med senaste tekniken garanterar att informationen tas om hand på ett säkert sätt.

  • Håll koll på bilens hälsa – undvik oväntade händelser
  • Tydlig överblick av serviceintervall, för bättre planering
  • ECO-körning för bättre miljö och kostnadsbesparingar
  • Kartlägg körbeteenden och se utförda körrutter
  • Ett och samma gränsnitt, även om flera olika fordonsmärken
  • Kan installeras ihop med CARAT Styrsystem eller ”stand alone”

 

Ihopkopplat med vårt Carat Styrystem tar vi Standby Connect till en ny nivå. Tänk dig möjligheten att få ett fullt anpassat system för special och utryckningsfordon. Att kunna se hur påbyggnadsbatteriet mår, filtrera på körning med och utan blåljus, eller bara kunna veta att blåljuset är intakt och lampor fungerar som dom ska.

Vi vet att stillastående fordon kostar pengar och med Standby Connect minimerar du uppkomna fel i dina fordon. Produkten har säljstart under Q4 2018, men kontakta vår säljavdelning redan nu, så förklarar vi mer hur vi kan hjälpa just dig med att få ökad kontroll på dina fordon!